top of page

creasoranun

Public·59 members
Gregory Abramov
Gregory Abramov

Dumitru Matcovschi Limba Materna Comentariu Literar [UPDATED]


Le doresc învăţăceilor mei, cărora m-am străduit să le menţin trează conştiinţa de neam şi care muncesc acum în aşezămintele ştiinţifice de învăţământ, de cultură, în justiţie şi în instituţiile statului, să contribuie permanent la extinderea şi consolidarea adevărului că limba noastră literară, limba exemplară pe care o folosim şi o vor folosi generaţiile viitoare, limba lucrărilor literare şi ştiinţifice, limba din documentele administrative etc. este, precum susţine şi Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, una singură, şi se numeşte Limba Română, aceeaşi pentru toţi românii (moldoveni, munteni, ardeleni, bucovineni, transnistrieni, cei din Banatul Sârbesc, din Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Rusia, SUA etc.).
Dumitru Matcovschi Limba Materna Comentariu Literar

350c69d7ab


https://soundcloud.com/zaletiri1974/hevc-video-extensions-from-device-manufacturer-free

https://soundcloud.com/consconciaze/quickbooks-enterprise-16-crack

https://soundcloud.com/moelininku/fire-crack-hot_ling-sound-effect-mp3

https://soundcloud.com/boosikliomi1984/free-download-usb-disk-security

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page